Chính sách bảo mật

Camera Tín Đạt cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Khi khách hàng giao dịch trên trang website, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhập bao gồm:

+ Tên khách hàng [Bắt buộc]

+ Email [Không bắt buộc]

+ Số điện thoại [Bắt buộc]

+ Địa chỉ [Bắt buộc]

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty nhằm phục vụ cho mục đích sau đây:

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng


Đã thêm vào giỏ hàng