CAMERA HD-TVI

CAMERA HD-TVI là một công nghệ camera cho hình ảnh HD trở lên theo xu hướng TVI cho màu sắc trung thực và chân thật

...